Det vi kan hjelpe til med

Under avvikling.

Grunnet diverse ulike årsaker ser jeg nødt til å legge ned driften og tjenesten i løpet av året 2020. Mer detaljer informasjon kommer senere.

Vi kan tilby hjelp til å sette opp dine websider.

For åpne websider anbefaler vi å bruke WordPress.

Dersom en har behov for intern informasjon som kun skal deles med dine ansatte eller nærmeste så anbefaler vi enten å ha en WordPress installasjon som er lukket, slik at alle som skal lese og skrive må logge inn, eller en lukket Wiki hvor en kan dokumentere interne prosedyre og rutiner.